رجعت با آب نطفه

ساخت وبلاگ
به نام خداوند بخشاینده ومهربان 

19نکته در مورد قرآن که مورد بررسی قرار میدهیم که در گذشته مشخص نبود وبا پیشرفت علم قابل فهم شد و باید در تفسیر قرآن جای گذاری شود 

1- مباحث جدید علم نوین جنین شناسی در قرآن 

2- قرآن ۱۴۰۰سال پیش زوجیت گیاهان را مطرح نمود و شباهت خلقت گیاهان به انسان را اشاره نمود 

3- قرآن به حرکت های مداری و کهکشانی و منظومه ای خورشید و زمین اشاره نمود 

4- قرآن و معجزه های عددی بسیار شگفت انگیز از حروف مقطعه و تناسب واژگان تا اعجاز نوزده 

5- قرآن کرویت زمین و نیروی جاذبه رامطرح نمود که هیچ کدام در گذشته قابل فهم نبود 

6- عکس ناسا از تلسکوپ فضایی هابل و آیه ای از قرآن که به آن ستاره  اشاره دارد 

7- پیشگویی های قرآن در طول تاریخ رمز گشایی میشود از فتح مکه و جنگ ایران وروم تا....

8- تحقیقات ناسا و عکسهایی که تهیه شد و اشاره قرآن به شق القمر است 

9- انگشت نگاری و اشاره جالب قرآن به سر انگشت 

10- قرآن و نظریه ی زمین شناسی انشقاق قاره ها و جدایی خشکی های زمین و حرکت پوسته زمین 

11- یافته های جدید علمی منطبق با پیدایش جهان در قرآن 

12- قرآن معجزه ای در ادبیات و هندسه ی کلمات 

13- قرآن و مباحث فیزیکی در مورد خورشید و ماه 

14- علم روز و بررسی علل حرام دانستن گوشت خوک و اشاره به شباهت خوک به بشر هایی که خوک صفت هستند و به خوک یا حیوان تبدیل میشوند 

15- قرآن و اشاره به انبساط جهان 

16- هفت لایه بودن زمین و آسمان ها و باز گشت آسمان و اشاره به آن ها در قرآن 

17- قرآن و نقش حفاظتی جو از کره زمین در مقابل اجرام آسمانی و اشعه های مضر و سیستم دفاعی بدن 

18- مباحث خار القاده زمین شناسی و جانور شناسی و کیهان شناسی و اقیانوس شناسی و آسمان شناسی در قرآن 

19- عکسهای ماهواره ای ودرک جدایی آب های اقیانوس ها واشاره قرآن به جدایی آب بین جفت ها 

این معجزات همه به باز گشت ها در طبیعت ودر طول تاریخ اشاره دارد که مربوط به رجعت است و رجعت علم خاص دوازده امام (ع)است که مربوط به باز گشت به دنیا پس از مرگ است این کتاب بانظم دادن قرآن به ترتیب نزول خود که از سوره علق آغاز میشود و تا سوره نصر ادامه دارد و نظم دادن معجزات جدید قرآن در جایگاه آیه که اشاره به حقیقت رجعت دارد و احادیث مربوط به رجعت بااستفاده از آیات قرآن و اسناد طبیعی و تاریخی رجعت را ثابت می کند پس اسم این کتاب رجعت است که آیات قرآن را محدود به گذشته وافراد خاصی نمیداند و اشاره دارد که قرآن با خوانندگان خود صحبت میکند وآنها را به نیکو کاری و پرهیز از  افکار شیطانی دعوت میکند 

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397 ساعت: 23:31

close
تبلیغات در اینترنت