احادیث رجعت 1

ساخت وبلاگ

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

احادیثی که اشاره رسولان ، در مورد رجعت است

در نهج البلاغه ترجمه آقای زمانی امام علی (ع) در ص 922 ميفرمايد  مردم نسبت به آنچه نميدانند مخالف و دشمن هستند

 (اين فرمايش امام علي (ع) را در نظر بگيريد و در مورد چيزي كه نميدانيد مخالفت نكنيد بلكه تحقيق كنيد تا حقيقت آنرا درك كنيد

امام علی (ع) ميفرمایند رجعت ، علم خاص و والايی است كه اكثر مردم قدرت درک و تحمل  آنرا ندارند (بحار الانوار جلد 53 )صفحه 74

در سايت تبيان در قسمت تاريخچه رجعت :

  اعتقاد به رجعت همزمان با نزول آیات قرآن در سوره نمل يا انبياء و چندين و چند آيه ديگر و سوره های مدنی بقره و نور و غيره دنبال شده است

 قرآن اين عقيده را تحت عنوان حشر و نشر مردگان برای پيروان خود بيان نموده یا زمانی که از هر امتی گروهی را برانگیخته و زنده میکنیم در حالی که در قیامت همه زنده میشوند

 پيامبر اكرم (ص) برای افرادی چون امام علی (ع)وامام حسين(ع)وعمار ياسر وسلمان فارسی ، آيات مربوط به رجعت را قرائت نمود البته در آن زمان حضرت محمد(ص) در بحث اثبات قيامت بودند و به مرور زمان ثابت كردند و اگر بحث رجعت ، زنده شدن پس از مرگ در دنیا قبل از قيامت را عنوان ميكردند ، مردم حتی نسبت به زنده شدن در قيامت هم بی توجه ميشدند و توان تحمل علم آن را نداشتند

 و دوازده امام تلاش برای حفظ عقيده قيامت میكردند و زمان تفسير رجعت نرسيده بود ولی اسم رجعت ( بازگشت به دنيا پس از مرگ ) را در احاديث متعددی اشاره و ثبت كردند

 مردم توان فهم رجعت را نداشتند ، حتی در دوران ظهور حضرت محمد (ص) مردم بت پرست بودند و به زنده شدن برای قیامت عقیده نداشتند در حالی که رسولان پیشین به قیامت اشاره کرده بودند

 در زمان امام علی (ع) به دليل عدم اطلاع خلفاء ( عمر ، ابوبکر ، عثمان ) از معارف دينی ، جلوگيری از احاديث شيعه و رجعت رواج يافت و رسول كشی و زنا و شرک جسم پرستی و دنیا پرستی بازشروع شد

 ولی تا آنجا كه شرايط اجازه ميداد امام علی (ع) سعی ميكردند روايات و احاديثی كه از حضرت محمد( ص )در تفسير رجعت وارد شده را به بعضی از اصحاب شرح دهند و برای مسلمانان بازگو نمايند و بصورت اشاره های مكرر اسم رجعت را وارد كردند ولی از توضيح كامل آن بدليل نقص علم اجتماع خود داری ميكردند

امام حسن (ع) بعد از شهادت امام علی (ع) مجبور به سکوت و بازگو کردن علمهای قابل فهم بودند ولی با این حال دنیا پرستان ایشان را محدود میکردند تا شیعه را از بین ببرند

 در زمان امام حسين (ع) هم زمينه بيان رجعت فراهم نبود فقط در كربلا در زمان تقابل دو گروه امام حسين (ع) برای دلجويی از اصحاب خود به نقل از جد بزرگوارش رجعت را مطرح نمود و به رجعت خود و يارانش بشارت داد كه پس از مرگ در دنيا باز زنده ميشوند

 اين وضيعت تا پايان عصر امام سجاد (ع) ادامه داشت با توجه به اختلافات و انحرافات خلفای غير خدا پرست، عمر، ابوبكر و عثمان ، و خستگی مردم از درگيری های داخلی و جو سازی های بنی اميه ، مردم از خاندان وحی و شيعيان فاصله گرفتند و گمان  كردند ائمه در وهم هستند و بخشی از احاديث رجعت را به فراموشی سپردند

 و در عصر امام باقر (ع) بدليل زمينه سازی های امام سجاد(ع) در نشر دين و آثار نهضت عاشورا و نفرت عمومی از حاكميت آن عصر، امام باقر (ع) با  بصيرت ، جنبش علمی را پايه گذاری نمود كه در زمان امام صادق (ع) به اوج رسيد ولی باز گروهی بنام قدریه ، به انكار عقيده ی رجعت پرداختند

 ولی صاحبان انديشه كه هميشه كم هستند رجعت را سفارش كردند ولی باز معتقدين به رجعت مورد آزار قرار ميگرفتند

 امام باقر (ع) به شاگردانشان سفارش ميكردند كه از بردن اسم رجعت خودداری نمايند و با احتياط از آن سخن به ميان آورند

 امام صادق (ع) هم نيز اعتقاد به رجعت را يكی از علمهای ويژه برای شيعه در آخرزمان معرفی نموند و از منكران آن بيزاری جستند ، زيرا اعتقاد به رجعت و زنده شدن پس از مرگ در دنيا ، شيعيان را در برابر ظلم متحد ميكرد و شیعیان از مرگ نمیترسیدند

و معتقدان به رجعت بعنوان مجرمان سياسی قابل تعقيب بوده و آنها را زندانی يا شهيد ميكردند به همین دلیل شیعیان را همیشه شهید میکردند چون شیعه از مرگ نمیترسید و با ناحق مخالفت میکرد و اگر گروهی از شیعیان با هم متحد میشدند ، انقلاب میکردند

  در زمان امام موسی كاظم(ع) از فشار و اختلاف مباحث فكری ،  كه در زمان امام صادق (ع) رايج بود ديگر خبری نبود

 و در زمان امام رضا (ع) مامون پس از تحميل مقام ولايت عهدی به ايشان جلسات بحث و مناظره تشکیل دادند ، امام هم از اين فرصت استفاده نمودند و يكی از مناظرات ايشان كه با مامون داشت بحث رجعت بود

 از امام جواد (ع) بدليل شدت اختلافات دستگاهای خلافت اثری در مورد رجعت ديده نشد ولی گروهی از شيعيان با تشويق ائمه ی معاصر كتابهای مستقلی را در مورد رجعت به رشته تحرير در آوردند

 امام هادی (ع) و امام حسن عسگری (ع) با توجه به اهميت و نقش رجعت در پايداری و استقامت شيعيان اين عقيده از قرآن را در قالب دعا و زيارتنامه بيان نموده اند

 و ائمه (ع) اعتقاد به رجعت را بصورت یک اعتقاد نهادينه ساخته اند

 ولی در مورد كميت و كيفيت یعنی علم کامل آن و زمان وقوع رجعت اطلاعات کاملی تا این زمان وجود نداشت که برای شما از احادیث و آیات توضیح میدهم

در نهج البلاغه ترجمه آقای زمانی در صفحه 59 امام علی (ع) ميفرمايند به خدا سوگند كه حقيقت را بشما ميگويم كارهای ممنوع به شما اعلام شده است و دستور خداوند پس از مرگ پيامبر (ص) قطع و بوسيله بشر ابلاغ ميگردد (دنيا پرستی و شرک تبليغ شده است ) و علم حق را بر علم محدود بشر تفسير و تفصيل ميكنند

در نهج البلاغه ترجمه آقای زمانی  در ص 273 امام علی (ع) ميفرمايند  اگر شما آنچه را كه از شما پنهان است و من ميدانم ، از آن اطلاع داشتيد سر به  بيابان ميگذاشتيد و بر ايمان خود گريه و زاری ميكرديد و از شدت غصه به سينه ميكوفتيد و اموال خود را بدون سرپرست رها كرده و ميرفتيد و جان خود را در راه خدايكه آنرا خلق كرده ، در خطر می انداختيد و آرزوی شهادت میکردید

 پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما وارث و جانشين  ميشوند

شهیدان زنده هستند و نزد خداوند روزی میخورند

در نهج البلاغه ترجمه زمانی صفحه 59 :امام علی (ع) ميفرمايند حق بيشتر در آن بخشی است كه با آن مخالفت ميكنید

 ( بدليل هوای نفس وافكار شيطانی و منفعت جسمی كه بر خلاف منفعت روحي است )

پس اگر رجعت را قبول نكنيد  چيزی از عدالت خداوند را درک نميكنيد و طبیعت ظالم به نظر میرسد

 

آيا شما با اين تفكر که اشرف مخلوقات فقط یک بار به دنیا می آید ، به عدالت و توانایی و محبت خداوند شرک نياورده اید و آيات را زير سوال نبرده اید و خداوند را محدوده نكرده ايد؟

آیا شما باور دارید کافرین و شهیدان در برزخ منتظر هستند تا قیامت شود و در کنار هم هستند و زندگی برزخی را درست میشناسید با سند روشن؟

عقیده به زنده بودن در برزخ از وراء به وجود آمده و برزخ فاصله بین زندگی ها است که حساب کتاب هر روح در یک جسم انجام میشود

 

 (سايت تبيان )برگرفته از احاديث ائمه ع : رجعت تجلی قدرت پروردگار است.

امام صادق (ع) ميفرمايد : هركس رجعت و ازدواج موقت را قبول نكند از شيعيان ما نيست

امام صادق ع ميفرمايد : دين يا همان علم از خصلتی به خصلتی ديگر تحول می یابد و اگر از ابتدا كامل بود مردم آن را نمی پذيرفتند

امام علی (ع) ميفرمايند : خداوند همه پيامبران و رسولان را از آدم تا خاتم زنده ميكند و من بازگشت در پی بازگشت و رجعت در پی رجعت خواهم داشت و صاحب يورشها و انتقامها هستم ( در كل تاريخ) میتوانید در اینترنت جستجو کنید

كتاب شيعه و رجعت ص 140 امام باقر(ع) فرمودند جبرئيل اينگونه آيه را بر محمد (ص) نازل فرمود : هر كس چشنده ی مرگ است و زنده خواهد شد و امام باقر (ع) فرمود : بنابر اين آيه شريفه هيچ نيكوكار و بد كاری نيست مگر آنكه باز در دنيا زنده خواهد شد و قبل از قيامت از عذاب نزديكتر درزنده شدن در دنيا امتحان خواهد شد باشد که بازگردند

شيخ حسن بن سليمان از كتاب خطب امير المومنين علی (ع) در صفحه( 44) از آن حضرت نقل كرده است كه ايشان فرمودند

 فهم نميكند احاديث ما را مگر قلعه های حصين يا سينه های امين يا عقلهای متين و با ايمان

و فرمود تعجب نميكنم از اين كه كسی که مرده است چندین زنده شود و به جنگ مشغول شود ، بحق خداوندی كه دانه را شكافت و گياه را با آب زنده کرد و خلايق را خلق فرمود

در دنیا دیده میشود که گیاهان پس از مرگ زنده میشوند و با آب زنده میشوند و شباهت زنده شدن گیان و انسان در رجعت است

اندام انسان هم همانند گیاه رشد میکند ، مانند مو ، ناخن ، استخوان ، دندان ، پوست ، و غیره که در نهایت تبدیل به خاک میشوند ، هم گیاهان و هم انسان

هر دو به خواب میروند ، بچه دار میشوند ، میوه ای که در گیاهان بوجود میآید همانند نوزاد است

گیاهان و انسان هر دو از خاک و آب خلق میشوند

این اشاره از قرآن است آیا زنده شدن پس از مرگ در دنیا همانند گیاهان ر

قبولمیکنید

 

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

احادیثی که مربوط به رجعت میشود و اشاره به تولد پس از مرگ دارد

 

در ص 40  كتاب ( رجعت ) علامه مجلسی : از امام علی (ع) پرسيدند كه حوض کوثر رسول خدا در دنيا خواهد بود يا در آخرت ؟

 فرمود بلكه در دنيا هم خواهد بود ، پرسيدند چه كسی مردم را به آن حوض نزدیک میکند ؟

 فرمودند، من  دوستان خود را بر سر حوض خواهم آورد و پرسيدند دابه الارض کیست ؟

 فرمود مبالغه كردم (نفرمود که من هستم ، چون مردم توان فهم رجعت را نداشتند) پرسيدند  كيست؟

 فرمود آن جنبنده ای كه غذا ميخورد و در بازارها راه ميرود و با زنان مباشرت ميكند همانند همه ی رسولان (اشاره به امام زمان)

 پرسيدند كيست؟ در همان کتاب

فرمود رجعت است ( هر رسولی از نظر جسمی همانند مردم است و امام زمانه ما هم همینگونه است و امام زمان در عصر ما هم جنبنده ای بر روی زمین هستند که حق خداوند را گسترش میدهند و با ناحق مخالفت میکنند )

(توجه کنید روح امام زمان برای انتقام و هدایت مردم فرستاده میشود و از نظر روحی میتواند روحی باشد که قبلا هم رسول بوده است )

 فرمود : به خدا سوگند كه عامه شيعيان مرا به نزد من بياوريد ،  طاعت من ميكنند و مرا امام و رسول خود می نامند و جهاد با مخالفان مرا حلال ميدانند سپس اگر حديث كنم و حق را عنوان كنم به بعضی از آنچه ميدانم از تاويل آياتی كه خدا در قرآن فرستاده است بر محمد (ص) در لحظه ای ، همه متفرق و پراكنده ميشوند مگرگروه قليلی از اهل حق ، به درستی كه امر ما صعب است و اذعان به احاديث ما دشوار است و نميشناسند آنها را مگر فرشته ی مقربی يا رسولی و مرسلی يا بنده مومنی و حيثيتی كه خدا امتحان كرده باشد( اشاره ،امتحان کرده باشد، در جسمهای قبلی)

ای ابی الطيف وقتی رسول خدا از دنيا رفت مردم همه متفرق و مرتد شدند مگر آنهایی كه خدا آنها را به بركت ما اهل بيت نگاه داشت .

در نهج البلاغه ترجمه  زمانی صفحه (299 ) از امام علی (ع) روايت شده است كه آنچه من ميگويم عالم غيب نيست بلكه مطالبی است كه از دانشمند حضرت محمد(ص) آموخته ام

 عالم غيب زمان قيامت است و علم غيب آنهاست كه خداوند در قرآن شمرده است  و نزد خدا علم غیب ، نزول آب و اطلاع از آنچه در رحم مادران است كاری كه فرد روزی ديگر پس از مرگ انجام ميدهد و مرگ او

بر اين ترتيب خدا آنچه در رحم مادران است ، پسر يا دختر ، زشت يا زيبا ، سخاوتمند يا بخيل ، بد بخت يا سعادتمند را آگاه است (چون در جسمهای قبلی هر روحی امتحان شده است و در امتداد اعماله خود استعداد دارد همانند بچه اردکی که روی خود آب میریزد) و اين قدرت علم خداوند است ،اينها علم غيبی است كه فقط خدا از آن آگاه است غير از آنچه گفته شد و من ميگويم مطالبی است كه خدا به پيامبرش آموخت و ايشان هم به من آموخت و به من سفارش كرد كه رجعت را در سينه خود پنهان دارم و در گوشه های دلم از آن خوب نگهداری كنم.

  نميتوانستند رجعت را توضیح دهند چون مردم توان فهم را نداشتند  فقط در اشاره به موضوع آن و اسم آن برای آينده  كمک كردند

توجه کنید موضوع توضیح رجعت است که اشاره به آب و رحم مادر و کاری که بعد از مرگ انسان انجام میدهد

این یعنی امام علی (ع) رجعت را اشاره کردند ، همانند اینکه عنوان فرموده اند بیچاره فرزنده آدم ، دردش پنهان است و در دنیا غریب است و غیره که اشاره دارد که ایشان میدانستند که انسان و بشر با هم فرق دارند و انسان با هوای نفس مخالفت میکند و در دنیا سختی میکشد ولی بشر دنیا پرست است و حق را رد میکند که فرموده این بشر کذایی به فکر مرگ نیست

 

 گروهی از كل خلق شده ها در طول تاريخ کسانی که بد بودند یا خوب بودند برای جنگ در آخر زمان برای رجعت زنده میشوند که تعداد آنها ، جميعت كل زمين را تشكيل ميدهد و اگر از قبر بيرون بيايند دیگر همان  قيامت است پس جمعیت روی زمین با آب نطفه زنده شده اند برای رجعت به همین دلیل سوره العلق اولین سوره ای است که نازل شد و تعداد آیاتش (19) عدد است و (19) سوره به آخر قرآن هستند که اشاره به ضریب (19) قرآن میکند که خود معجزه ریاضی قرآن است

همانند سوره (ص) که سی و هشتمین سوره ای است که نازل شد و سی و هشتمین سوره قرآن است و در بالای الف ابجد در قرآن قرار دارد ولی به آن توجه نمیشود

 يكی از دلايلی كه اديان مختلف رجعت را زيرسوال ميبرند همين  مورد مشخص و غير ممكن در طبيعت است که مردگان قبل از قیامت از قبر برخیزند

 منظور نظر در رجعت همان زنده شدن با آب نطفه است كه هم در حال وقوع است و هم قابل قبول و هم سند دارد

 

در همان کتاب عنوان شده و در اینترنت هم میتوانید جستجو کنید که :

مامون به امام رضا (ع) عرضه داشت كه درباره رجعت چه ميفرمائيد

 امام رضا (ع) فرمود، رجعت حق است

و در زمانهای گذشته هم رجعت بوده است ، بدون كم و زياد ، وقتی قائم ما ظهور نمود واقع خواهد شد

حضرت محمد (ص) فرمودند : رسول را جر رسول غسل نميدهد (یعنی رسول پس از مرگ در دنیا در جسم دیگری در ادامه ی رسالت زنده است که در زمانه رسوله دیگری باشد که او را غسل دهد)

فرمودند : شما در هر سنتی ، كه در هر امت گذشته جريان داشته  روبرو خواهيد شد ( پس رجعت محدود به زمانه ظهور نیست بلکه امام زمان رجعت را توضیح میدهند و رجعت یعنی بازگشت ، و هر چیزی در طبیعت بازگشت میکند و از ابتدا هم اینگونه بوده است همانند شب و روز یا مدار چرخش زمین که به هر نقطه ای که در گذشته بود بازگشت میکند

  درسايت تبيان در قسمت اهل سنت و اعتقادات به رجعت از امام صادق (ع) روايت شده كه هر كس چهل صبح ، خدا را با دعا صدا كند و ظهور حق و عدالت را بخواهد  از ياران قائم ما خواهد شد

(یعنی هر کس حتی در زمانه ما که ظهور نشده است چهل صبح از خداوند عدالت را بخواهد در زمانه ظهور زنده میشود ، این یعنی یارانه امام زمان خاص نیستند و همین مردم هم از یارانه حق هستند و زنده میشوند و عکس این جریان هم هست اگر کسی به چهل نفر ظلم کند از دشمنانه امام زمان هم میتواند باشد ، حال توجه کنید تعداد رجعت کنندگان چند میلیارد نفر است ، حال تصور کنید از درون قبر بیرون بیایند ، هیچ (عقله ) سالمی این را نمیپذیرد و هیچ کس سند روشنی از قرآن ندارد که مردگان از قبر بیرون بیایند جز برای قیامت که رجعت با قیامت فرق دارد

 

اما صادق (ع) در تفسير آيه 8 سوره ال عمران ميفرمايد خداوند هيچ رسولی را از آدم تا خاتم مبعوث نكرده اند جز آنكه به دنيا باز میگردند و رسول خدا (ص) و امام علی (ع) را ياری ميكنند( مشرق نيوز)

( یعنی حضرت محمد (ص) و امام علی (ع) در دنیا پس از مرگ زنده میشوند و رسولان دیگر هم همینطور تصور کنید صد و بیست و چهار هزار انسان و رسول با یاران و دشمنان در حال رجعت هستند)

ابو خالد كابلی از امام سجاد (ع) نقل ميكند كه حضرت در تفسير آيه 85 سوره قصص چنين ميفرمايد ، پيامبر (ص) و امام علی (ع) و ائمه در دنيا همه به سوی شما بازگشت میکنند( مشرق نيوز)

امام صادق (ع)  در روايتی نقل شده که به شیعیانه راستین خود چنین فرمود ، زمانی كه قائم ما قيام كند ، خداوند آنها را زنده ميكند و مومنان را هم به هم ميرساند و به هم ملحق ميشوند .

امام باقر (ع) ميفرمايند هيچ شخص نيک و بدی از مردم نيست مگر اينكه در دنيا بازگشت ميكنند (مشرق نيوز)

امام علی (ع) ميفرمايند در تفسير آيه (ربما يريد الذين كفرو والوكانوامسلمين ) ميفرمايد زمانی كه من با شيعيانم رجعت ميكنم  بنی اميه را  با خواری و ذلت به  قتل ميرسانیم در اين هنگام ميگويند ای كاش خاک بوديم و زنده نبودیم(مشرق نيوز)

امام رضا (ع) ميفرمايند رجعت در امتهای گذشته هم بوده است و در اين رخداد مهم هم زن و هم مرد حضور داشتند و در زمان ظهور نيز  با رجعت زنان و مردان اين واقعه ادامه پيدا ميكند و اين امر در مورد همه انسانهای مومن و كفار در طول تاريح اجرا ميشود (در اینترنت احادیث را جستجو کنید )

قران كريم ميفرمايد : بی گمان رسولان و يارانشان و كسانی كه ايمان آوردند در دنیا ، وقتی که شاهدان زنده ميشوند ياری ميدهيم

(الشهید یعنی شاهد ، و اشاره به زنده بودن شهیدان در دنیا است  حال تعداد شهیدان کل تاریخ را حساب کنید)

درمشرق نیوز، آیه (کذالک یحی الله الموتی ) به قيامت و يا به برزخ اختصاص ندارد بلكه بصورت يک قانون عمومی و فراگيربرای همه  زمانها و مكانها و امتها در شرایط مساوی در رجعت خواهد بود

روزی را كه از هر امتی گروهی از آنها که آيات ما را دروغ پنداشتند ، زنده ميكنيم سپس آنان به يكديگر رسانده ميشوند (كهف 47)

در قيامت همه زنده ميشوند نه گروهی ، میتوانید در اینترنت جستجو کنید ، پس رجعت حقیقت دارد در عین حال اگر گروهی از کل مردم در طول تاریخ زنده میشوند ، جمعیت کل زمین را تشکیل میدهند که زنده شده اند با آب نطفه و روحشان برایشان نازل شد ، و آنها که اعتقادشان حق یا باطل است در کنار هم متولد میشوند (مثلا شیعیان به هم نزدیک هستند و فراماسونها هم به هم رسانده شدند

 ( امام صادق (ع) ميفرمايند :از زمان آدم به بعد خدا هيچ رسولی را زنده نكرد مگر آنكه در دنيا باز ميگردند وحق را ياری ميكنند واين است فرموده خداوند به اوايمان بياوريد .

از طريق سعد بن عبدالله تفسير قمی و صافی و برهان جلد يک صفحه 181 به نقل از ابن مسكان  )   

در جلد نخست تفسير برهان ص 203 از محمد بن يونس و از برخی شيعيان روايت است كه:  امام باقر(ع) فرمود، هر كس چشنده ی مرگ است، همانا هيچ كس از امت محمد (ص) نيست مگر اينكه به زودی زنده خواهد شد (پس از مرگ) اما مومنان بسوی آنچه روشنی چشم ايشان است ( روشنی چشم همان فرزند نیکو و نعمت هدایت است ) اما تبه كاران بسوی خواری و ذلت  از جانب خداوند نزديكتر ميشوند .

در ص (81) همان کتاب ، امام  باقر(ع) ميفرمايند كسی كه كشته شده مرگ را نچشيده است و كامل زندگی نكرده است پس نا گريز بايد به دنيا باز گردد تا مرگ را بچشد (پس با آب نطفه زنده میشود نه از قبر زنده شود و اشاره دارد به زمانه وقوع رجعت که در حال وقوع است وگرنه کسانی که کشته شدند اگر یکجا به دنیا بیایند ، در زمین جا ندارند بجنگند )

در نهج البلاغه ص( 1027) امام علی (ع) ميفرمايند عقل كافی است كه راه های حق و باطل را به ما نشان دهد .

رسول اكرم (ص) فرمودند علی (ع) همیشه بود (در گذشته و آینده )

درسوره قصص آيه (85) ميفرمايد آن كس كه قرآن را به تو فرض و واجب نمود تورا به قرار گاهی باز میگرداند (رحم مادر)

امام سجاد (ع) ميفرمايد : همه رسولان و شهيدان و منكران به قرارگاه باز خواهند گشت (محمد باقر مجلسی بحار الانوارج 53 ص 56)قرارگاه رحم

 

پس نتيجه ميگيريم جميعت رجعت كنندگان بيشتر از آن است كه زير خاک قبر زنده شوند حتی اگر چند درصد مردم كل تاريخ باشند ، كل مردم ساكن زمين را تشكيل ميدهد

 دراولين كلام امام علی (ع) در نهج البلاغه ترجمه آقای زمانی ايشان به آغاز پيدايش آسمانها و زمين و خلقت انسان از آب نطفه اشاره فرمود

درنهج البلاغه ترجمه آقای زمانی ص (57) امام علی (ع) ميفرمايد بدون ترديد قرآن ظاهری شگفت آور و باطنی عميق دارد مطالب اعجاب انگيزش  پايان پذير نيست و مطالب حساس آن هميشه مسئله روز دنياست و فقط بوسيله قرآن مشكلات حل خواهد شد و گمراهی برطرف خواهد شد در شبهات ، در قرآن كوچكترين مطالبی فرو گزار نشده است و مطالب آن با يكديگر هماهنگ است و هيچ اختلافی ميان علمهای صادر شده از قرآن وجود ندارد .(حقهای قرآن همدیگر را تایید میکنند و ناحق را مشخص میکنند

حضرت محمد (ص) ميفرمايند آگاه باشيد كه مثل خاندان من مثل كشتی نوح است كه مردم در آن ايمن هستند .

امام صادق (ع) فرمودند همانا تاويل و تنريل قرآن را به حضرت محمد (ص) و ايشان به علی (ع) تعليم دادند (كتاب شيعه و رجعت ص 78).

امام علی (ع) ميفرمايند خداوند به كسانی از شما که ايمان آوردند و كاراهای شايسته انجام دادند وعده داده است كه آنها را در زمين جانشين گرداند ( یعنی کسانی که زندگی کردند و کارهای شایسته انجام دادند باز جانشین میشوند پس از هر بار مرگ )

 همانا من دارای بازگشت ها و رجعتهای پی در پی هستم و صاحب يورشها و انتقامها و دولتهای شگفت انگير منم ، منم آن دژ آهنين .

در نهج البلاغه امام علی  (ع) به طبيعت بازگشت كننده اشاره ميكند و با اشاره به طبيعت در بازگشت مدارها و فصل خزان و آب نطفه و باران و باد وغيره كه در قرآن اشاره شده به زنده شدن پس از مرگ در دنیا اشاره دارد كه هر چه بيشتر بخوانيد بيشتر متوجه ميشويم .

در نهج البلاغه ترجمه زمانی امام علی (ع)  ميفرمايد خداوند هر موجودی را در جای خود خلق كرد كه در ميان طبيعت های مختلف دو جفت صفا برقرار كرد و غرايز موجودات را تظيم و ميان آن مناسبت ايجاد نمود زيرا قبل از خلق كردن موجودات آنها را ميشناخت و هم آغاز و انجام آنها را ميدانست .

درص 16: هوا در زير ابر آغوش گشاده و ابر و آب را در بر ميگيرد ، در آسمان بلند سپس توسط ستارگان آسمان را زينت داد و خورشيد و ماه درخشان و همه اينها در يک مدار باز كرد

 در صفحه 46 امام علی (ع)  در جنگ جمل پيروز شد و يكی از ياران ايشان عرض کرد ای کاش برادرم اینجا بود و پیروزی ما را میدید ، فرمود آيا برادرت با ما هم عقيده بود ؟

آن شخص گفت بله . فرمود آری نه تنها او در پيروزی های ما شريک است بلكه در پيروزی های ما  مردمی كه در پشت پدران و شكم مادران باشند و بزودی روزگار آنها را بيرون ميفرستد و بوسيله آنان ايمان تقويت ميشود سهيم خواهند بود .

در ص 107 : در جنگ فرات وقتی امام علی (ع) و يارانش را از آب منع نمودند ايشان فرمودند ، مرگ در زنده بودن شما مغلوب است و زندگی بر مرگ شما پيروز

در ص 116: هنگامی كه خوارج كشته شدند به امام علی (ع) عرض كردند كه همه خوارج را بقتل رسانديم اما علی (ع) فرمود به خداوند قسم  خوارج در صلب مردان و رحم زنان باقی هستند  

در ص 154:امام علی (ع) ميفرمايد  خداوند انسان را در تاريكی های رحم و پرده های بچه دان خلق كرد ، نطفه ای ، كرمی نا پيدا ، جنين و شير خواری ، كودكی و نوجوانی و خداوند در انسان قلبی بوجود آورد كه محافظ و نگهبان او باشد زبانی گويا ، چشمی باز به او عنايت كرد ولی وقتی قد کشید ، مغرور شد و آیات خدا را فراموش کرد

در ص 155 ميفرمايد : این بشر کذایی به فکر مرگ نیست ، و از اشتباه پرهیز نمیکند ، چنین افرادی در میان انواع مرگها و عذابهای پی در پی گرفتار هستند

در ص 156 ميفرمايد از بندگان خدا آنانكه فرصت داده شدند و لذت بردند مهلت داده شدند فراموش كردند كجا رفتند  آنانكه فرصت فراوان داشتند و آسايش زياد داشتند و به نعمتهای بزرگ وعده داده شدند و فراموش كردند كجا رفتند

خداوند خالق است و بدون ترديد شما را بدون جهت خلق نكرده و در ايمان امتحان میشويد و با دين پدران خود سنجيده نمیشويد ، خداوند به كسی ظلم نميكند افكار نميتواند كيفيت حكمت خدا را درك كند .

در نهج البلاغه در ص 168 امام علی (ع) ميفرمايد مردم اين مطلب را كه از رسول خداست بشنويد كه فرمود از ما خانواده حق و باطل از دنيا ميرود ولی در حقيقت در دنيا نمرده است و زنده است واستخوانش ميپوسد و به خاك تبديل ميشود ولی در حقيقت نپوسیده است .

مطالبی را كه نميدانيد نگوئيد زيرا حق بيشتر در بخشی است كه آنرا انكار ميكنيد )

آیا باز رجعت با آب نطفه را انکار میکنید

در نهج البلاغه در صفحه 174 امام علی  (ع) ميفرمايند خداوند به وجود آورنده خلق شده ها و وارث آنهاست خدای خالق و روزی دهنده  ، خورشيد و ماه را در مسير خود در گردش می آورد ، هر جديدی را كهنه و هر دوری را به نزديک بازگشت ميدهد (منظور بازگشت انسان  پس از مرگ به دنيا و قيامت است )

خداوند رزق مخلوقات را ميان آنها تقسيم ميكند (به کسی ظلم نمیکند و همه را وارث میکند) علامتها و اعمال و تعدادشان را میداند

  جاودانگی ها جايگاه دائم و موقت در رحمهای مادران و پشت در پشت پدران و اجداد را بطور دقيق ميداند تا زمانی كه دنيا به پايان ميرسد .

در ص 196امام علی (ع) ميفرمايد خداوند مرگ را خلق كرد و عمرها را طولانی و كوتاه نمود جلو و عقب می اندازد به سبب مرگ ارتباط ميدهد و مرگ جلب كننده طناب زندگی و قطع كننده بافتهای دقيق عمراست (يعني مرگ باعث زنده شدن ميگردد)

 در ص 197 ميفرمايد خداوند از نطفه هايی كه از صلب نر بیرون میآید و در رحم مادر كه تاريک است و بصورت گوشت در می آيد و از بارانهای متراكمی كه از ابرها می بارد و از بادهای گوناگون كه ميوزد آگاهست .

ص 197 ميفرمايد خداوند از ثمره درختان ، از برگ درختی كه ميريزد از قرار گاه نطفه ها از جايگاه خون و از جايگاه روح انسان و از فرزند تمام و نيمه تمام آگاهست .

در ص 244 ميفرمايد تو قرارگاه را خلق كردی بنابرين راه نجات فقط به تو بستگی دارد مهار هر جانداری در دست توست كه زنده ميكنی و سرانجام  انتقال هر انسانی تو هستی ، براستی كه نيروی سلطنت تو چقدر ترسناک است و براستی آنچه را  از قدرتت که زياد است و آنچه را که ميدانیم  چقدر ناچيز است.

در اشاره ص 271 ميفرمايد ، در شرايطی كه مردم از مرگ مايوس هستند از تو ميخواهم كه ما را به دلیل رفتارها و گناهانمان مواخذه نكنی و با ابر بارانی و سبزه های زندگی و گياهان نشاط آور رحمتت را بر ما نازل فرمایی ، بارانی شديد و پاک با دانه هايی درشت بر ما ببار تا با آن آب ، زمين های مرده را باز زنده كنی و آنچه را از دست داده ايم را بر ما باز گردانی و گياهان و زمين را پس از مرگ باززنده ساز ، بار خدايا آبی بفرست زنده كننده و بارانی كه گياهان را تصفيه و پاک كند ثمره اش مفيد باشد.( تقلید از اشاره های قرآن در مورد شباهت زنده شدن گیاهان و زمین و انسان با آب که در آیات توضیح میدهیم ، امام علی (ع) یک دانشمند بزرگ بود در حالی که در آن زمان مردم معنی این جملات را درک نمیکردند ایشان برای آینده رجعت را توضیح میدادند )  

در ص 273 ميفرمايد اگر شما آنچه را كه از شما پنهان است و من ميدانم از آن اطلاع داشتيد سربه بیابان ميگذاشتيد و براعمال خود گريه ميكرديد و اموال خود را بدون سرپرست رها كرده و ميرفتید، چرا که جانه خود را در راه خدایی که آن را خلق کرده به خطر نمی اندازید

در ص 299 ميفرمايد آنچه ميگويم علم غيب نيست بلكه مطالبی است كه نزد دانشمند ، حضرت محمد (ص) آموخته ام علم غيب آغاز قيامت است علم غيب نزول آب ، آنچه در در رحم مادران است كاری كه ما روز ديگر پس از مرگ انجام ميدهيم و مرگ ، به اين ترتيب خدا از جنس آنچه در رحم مادران است پسر يا دختر زشت يا زيبا سخاوتمند يا بخيل بد بخت يا سعادتمند آگاهست .

خداوند ميداند فرزندی كه در رحم است آتش افروز جهنم خواهد بود يا در بهشت همنشين رسولان ، اينها عالم غيب است كه فقط خدا از آن آگاهست و غير از آنچه گفته شد مطالبيست كه خداوند به محمد (ص) آموخت و محمد (ص) به من آموخت و به من سفلرش كرد كه رجعت را در سينه پنهان كنم و در گوشه های قلبم از آن خوب نگهداری كنم

 در ص 317 خطبه شماره 37 امام علی (ع) ميفرمايد آگاه باشيد كه روزگاری ميآيد و تاريخ آنرا نميدانيد ، آنگاه خدا بشما نشان ميدهد عدالت چيست و چگونه قرآن و احاديث كهنه شده (از رجعت) را زنده خواهد كرد ,

در ص 343 امام علی (ع) میفرمایند مردم بدانید كه آغاز آمدن همه وعده ها (در مورد زنده شدن پس از مرگ در دنیا و قیامت )  چه قيامت و چه نزديک شدن به آنچه از علم را كه سابقه آنرا نداشته ايد آشكار شود ، و هر كس آن علم را درک كند با نور خدا حركت ميكند وشب و روز تشنگی معنوی او را قرآن برطرف گرداند و هيچ مخالفی آنرا پيدا نتواند كرد (چون اینترنتی علم را آموزش دیده است )

در ص 359 در خطبه 154 ميفرمايند بدانید که هر عملی گياهی دارد و نتيجه ای و هر نتيجه ای برای دوام خود نياز به آب دارد ، آبها مختلف هستند سرزمينی يا عملی كه آبياری آن خوب باشد، درخت و نتيجه و عمل آن هم خوب است و آن آبياری كه برای دوام است بد باشد درخت و نتيجه اش  تلخ خواهد بود

 (امام علی (ع) ميخواهند با زبانه اشاره به فرموله رجعت اشاره کنند و به آب اشاره میکنند).

در ص 399 در خطبه 162 ميفرمايد : برای اينكه به اين مطالب اعتقاد پيدا كنيد بايد عمل جفتگيری طاووس با جفتش را از نزديک ببينيد ، گاهی بالهای طاووس ميريزد و از لباس و جسم و پر خود بيرون ميآید و دانه های بالهايش ميريزد و بار ديگر پرهايش بيرون میآید و اين بازگشت بر اين ترتيب همان گونه است كه برگ درختان ميميرند و ميريزند ، پر طاووس هم ميريزد سپس بار ديگر هم پشت سره هم زنده ميشوند و بيرون ميآيند و دقيقا مثل اول ميشوند با رنگهای سابق نه  فرق دارد ونه رنگها در جای ديگر قرار ميگيرند (فرستادن روح به جسم در دنيا همينگونه است ، هر روحی در ادامه اعمال خود به جسم فرستاده میشود )

 پس از وصف كمترين اجزای او عاجز هستیم  طاووس ماده اشک چشم نر را ميخورد و تخم ميگذارد (افسانه ای در مورد فونیکس یا سیمرغ داریم که از خاک مرده خود زنده میشود و این افسانه فقط در ایران گفته نمیشود )

 طاووس اينگونه است كه اول پرهايش را نگاه ميكند گويا در حال خنده و شادی است و وقتی به پایین نگاه میکند گويا ناراحت است و گريه ميكند زيرا طاووس پای بسیار زشتی دارد و گوشت اضافه در آن وجود دارد .

در نهج البلاغه ص 533، در خطبه شماره 214 امام علی (ع) می فرمايد، مرگ چه ميكند ، شما باز مانده مرگ هستيد يعنی در ادامه مرگتان هستيد و بعد از مرگتان باقی مانده اید ، كسانی كه بعد از شما به دنيا ميآيند نوشندگان هستند ، در شكم برزخ راه ميروند ( برزخ برایشان تکرار میشود) و زمين به جسم شما تسلط دارد و گوشت شما را ميخورد و از خون شما مينوشد (هر جسمی در دنیا فقط یکبار زنده میشود و روح رجعت میکند و در جسمهای متعدد زندگی میکند  ) حوادث گوناگون ما را نمی رنجاند سختی های مختلف وقتی كه ميميريم  ما را غمگين نميسازد مردگان كنار يكديگر هستند اما با هم اتحاد ندارند و سرزمین آنان را ناشنوا قرار داده است بلكه شربت شيرين مرگ را نوشيده اند برای شب صبحی نميشناسند و برای روز شبی ،از علامتهای قيامت بزرگتر از آنچه برای روح فرض ميكردند فضل و اميد را به بالاترين حد درک ميكنند اگر از وضع خود بخواهند سخن بگويند درباره آنچه ديده اند از بحث عاجز هستند

اگر پرده ها بالا رود و جسم مرده آنان را مشاهده كنِید می بينید كرمها گوشهای آنان را پر كرده و خاک بصورت سرمه ، چشمهای  آنان را متلاشی ساخته و زبانهای شيرينشان در دهان قطعه قطعه شده و زيبایی صورتها در هم فرو ريخته و ميگویند ديگرميخواهيم سخن حق بشنويم

 ايشان در مورد آیه ، انسان چه چيز تو را در برابر خداوند خلق کننده مغرورت ساخته است  فرمود . باطل ترين دليلها 

 

 

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 27 شهريور 1397 ساعت: 23:31

close
تبلیغات در اینترنت